Presentatörer - Stockholm February 8-10 2019


Anna Duberg

Anna Duberg, Örebro

Anna Duberg är disputerad forskare, dans- och yogalärare och leg. fysioterapeut. Hennes avhandlingsarbete om dansens effekter för stressreducering har fått stor nationell spridning och är idag ett exempel på forskning som blivit verklighet. Metoden ”Dans för Hälsa" implementeras nu över Sverige inom primärvård och skola, oftast som komplement till elevhälsa, i syfte att stärka psykisk hälsa för ungdomar. Anna har uppmärksammats för sitt engagemang vid flertal tillfällen; finalistnomineringar såsom ”Årets förebild” och ”Årets Peppare” (GEN-PEP)- och 2018 fick hon ta emot priset ”Årets Forskning” på Yogagalan i Stockholm. Hennes vetenskapligt förankrade föreläsningar och energifyllda dans- och yogaklasser ger inspiration som dröjer kvar.

www.dansforhalsa.se

Instagram: @annaduberg


Stockholm 8-10 februari 2019

Till schema Stockholm 8-10 februari 2019 >

Lördag

18:00 : Fysisk aktivitet för psykisk hälsa (Studio 4 Fogelström)

Varför är det så viktigt med rörelseglädje? Hur kan träning påverka hur du mår mentalt? I en tid när prestationsfrihet har blivit en bristvara och insatser för psykisk hälsa efterfrågas, så har forskningsresultat om icke-farmakologiska insatser blivit högaktuella. Om dans och rörelse kan minska stress och smärta, hur kan vi använda denna kunskap?

Söndag

14:00 : Rörelse för Hälsa (Studio 3 Nobelterrassen)

En chans att få prova på en forskningsbaserad metod för stärkt psykisk hälsa. Puls, energi, dans, musik, gemenskap och avslutande stillhet. Bakomliggande verksamma faktorer kommer sammanfattningsvis belysas. Välkommen att inspireras av spännande forskning som har fått stor global uppmärksamhet