Presentatörer - Stockholm February 9-11 2018


Josephine Selander

Josephine Selander, Stokholm

Josephine Selander (E-RYT 500) has her background as a dancer, actress and documentary filmmaker. She is trained in Anusara and Ashtanga Yoga in the U.S.A. and in Mysore, India. Valued for her theoretical comprehension and positive spirit she has spent the last decade teaching and training aspiring yoga instructors. Using her knowledge and experience from the worlds of dance, exercise, and yoga, she has together with a sports- and dance osteopath, developed Virya Yoga. 
 
Josephine has written five books on yoga together with yoga-DVDs, she has taught in more than 60 episodes on Swedish television and runs The Nordic Yoga Institute RYS (Nordiska Yogainstitutet), which conduct trainings up to a 500 hours Yoga Alliance certification. 

Josephine is renowned for her spirited, straightforward approach where she combines her extensive knowledge with a warm sense of friendly humour. In her work-shops you will deepen your practice and knowledge of healthy alignment, open your mind and heart with a life-affirming philosophy and experience a spacious and fun practice. 

For more information about work-shops and Teacher Trainings, visit www.nordiskyoga.se
Come and join the playfulness!
 

www.nordiskyoga.se

Instagram viryayoga


Stockholm 9-11 februari 2018

Till schema Stockholm 9-11 februari 2018 >

Lördag

10:45 : Ayurveda på och utanför mattan (Studio 4 Fogelström)

Hur kan ayurveda bli ett funktionellt verktyg utan att lägga om din yoga eller livsstil alltför dramatiskt? I den här föreläsningen diskuterar Josephine Selander (yogalärare och tillsammans med Petr Ljungsberg författare till boken Yoga för dig) hur ayurvedans system kan hjälpa oss att hitta en okrånglig och balanserad attityd till såväl vår yogapraktik, som vardagsvanor. 

14:30 : Virya och ayurveda (Studio 5 Magasinet)

Utforska dina doshor på yogamattan. Koppla ihop din livsstil med hur du yogar på mattan. 

Söndag

09:45 : Verktyg för levnadskonst (Studio 4 Fogelström)

Utifrån Josephines bok med samma namn som kommer ut hösten 2018, rör sig den här föreläsningen kring frågor som vi människor ibland ställer oss t.ex: ”Hur hanterar vi obekväma känslor?” eller ”Har vi verkligen en inre, autentisk kärna?”. Vi diskuterar hur verktyg kan finnas i både österländsk och västerländsk filosofi så väl som i tredje vågens beteendeterapi (som t.ex. ACT).