Presentatörer - Gothenburg April 27-29 2018


Pål Dobrin

Pål Dobrin, Göteborg

Pål Dobrin’s pågående livsresa är minst sagt okonventionell på både de personliga och professionella planen. Biståndsarbete, Mode, Känslofärdigheter, Internationell Kris- och Konflikthantering, Psykologi, Mobil- och VR-applikationsutveckling, livslångt eget lärande och undervisning av andra i kunskaperna från olika kontemplativa visdomstraditioner med inriktningar som Shamata, Vipassana och Hjärtats förmågor.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla. Det är denna strävan som har lett till vad Empaticus.com är idag; en plattform för organisationsutveckling och social hållbarhet, där personalens välmående och samverkan kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och  innovationsförmåga - kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling. Pål har bl.a utvecklat Project C.A.R.E för Chalmers - Finding Joy at work through CARE som innehåller träning i Fokus, känslofärdigheter och medkänsla på jobbet. Pål är även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar

www.empaticus.com


Göteborg 27-29 april 2018

Till schema Göteborg 27-29 april 2018 >

Lördag

18:00 : Medvetenhet (Teatern)

Ett av de långsiktiga målen för många former av medvetenhetsträning som yoga, tai chi, qui gong, meditation m.m är medvetenhet om själva medvetenheten. Successivt skärper vi alla på olika sätt våra sinnen steg för steg för att kunna uppfatta allt mer subtila nivåer av oss själva. Här försöker vi komma i kontakt med det som bevittnar tid och rum, det som ligger bortom den psykologiskt konstruerade identiteten, personen vi vanemässigt uppfattar och filtrerar världen genom. Utan att göra anspråk på att sitta på svaren utforskar vi här tillsammans hur gruppens energi kan stärka förmågan att uppfatta glimtar av det som kanske tidigare varit otillgängligt och utom räckhåll.


Prana Festival 2018

Till schema Prana Festival 2018 >

Lördag

15:30 : MEDITATION (Energitältet)

Söndag

17:00 : FÖRELÄSNING - Hjärtats förmågor (Föreläsningscenen)