Presentatörer - Gothenburg April 27-29 2018


Pär KrutzénPär Krutzén, Halmstad

Pär Krutzén är huvudansvarig för MediYoga Sverige och MediYoga Institutet.

Pär var i unga år elitidrottande och förbytte karriärren till affärslivet och blev tidigt chef. Med erfarenhet inom varumärkesutveckling, ledarskap och affärsutveckling samt internationellt certifierad coach blev han utbränd redan som 30 åring. I yogan hittade han sin passion, tog sig tillbaka till normal funktion och fann sin mission i livet där han under det senaste decenniet hängett sig till yogan fullt ut och genom sina fördjupade kunskaper hjälpa sig själv och andra människor.

Hans erfarenhet av yoga sträcker sig över tusental yogapass, terapeutiskt arbete med enskilda klienter, föreläsningar på företag, och i hälsa- och sjukvården, medverkan i flertalet medicinska forskningsprojekt, uppstart av MediYoga Institutet i Göteborg, samt verkat som utbildningsansvarig där han utbildat flera hundra instruktörer, lärare och terapeuter i MediYoga.

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning. En mjuk men kraftfull yogaform som passar alla.

Syftet och missionen är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård. MediYoga Institutet verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd.

Det råder idag ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter!

1997 medverkade MediYoga Institutet i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige. 2010 tog Danderyds Sjukhus det första steget att som första sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga om reguljär rehab till sina hjärtpatienter. Just nu medverkar MediYoga Institutet i två av världens kanske största yogastudier i sitt slag: Förmaksflimmer på Danderyds Sjukhus och Hjärtsvikt på Karolinska Institutet.

MediYoga erbjuds idag på mer än 170 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.fl. och har drygt 2.500 utbildade instruktörer lärare och terapeuter i Sverige.

www.mediyoga.se


Göteborg 27-29 april 2018

Till schema Göteborg 27-29 april 2018 >

Söndag

13:00 : MediYoga - Back to basics (Yogatältet)

Klassbeskrivning: Att skapa balans och hälsa med förutsättningar till läkning handlar i grunden om ganska enkla och självklara saker som är lätta att underskatta. I denna klass tar MediYogan dig genom att koordinera andning, fokustekniker, uppmärksamhetsträning, positioner och rörelser som en helhet tillbaka till att hitta kvalitén i det basala och grundläggande. Gör mindre få ut mer!