facebook   facebook     svenska english

 

Presentatörer - Gothenburg April 26-28 2019


Pär Krutzén

Pär Krutzén, Halmstad

Pär Krutzén är huvudansvarig för MediYoga Sverige och MediYoga Institutet.

Pär var i unga år elitidrottande och förbytte karriärren till affärslivet och blev tidigt chef. Med erfarenhet inom varumärkesutveckling, ledarskap och affärsutveckling samt internationellt certifierad coach blev han utbränd redan som 30 åring. I yogan hittade han sin passion, tog sig tillbaka till normal funktion och fann sin mission i livet där han under det senaste decenniet hängett sig till yogan fullt ut och genom sina fördjupade kunskaper hjälpa sig själv och andra människor.

Hans erfarenhet av yoga sträcker sig över tusental yogapass, terapeutiskt arbete med enskilda klienter, föreläsningar på företag, och i hälsa- och sjukvården, medverkan i flertalet medicinska forskningsprojekt, uppstart av MediYoga Institutet i Göteborg, samt verkat som utbildningsansvarig där han utbildat flera hundra instruktörer, lärare och terapeuter i MediYoga.

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning. En mjuk men kraftfull yogaform som passar alla.

Syftet och missionen är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård. MediYoga Institutet verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd.

Det råder idag ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter!

1997 medverkade MediYoga Institutet i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige. 2010 tog Danderyds Sjukhus det första steget att som första sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga om reguljär rehab till sina hjärtpatienter. Just nu medverkar MediYoga Institutet i två av världens kanske största yogastudier i sitt slag: Förmaksflimmer på Danderyds Sjukhus och Hjärtsvikt på Karolinska Institutet.

MediYoga erbjuds idag på mer än 230 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.fl. och har drygt 2.500 utbildade instruktörer lärare och terapeuter i Sverige.

www.mediyoga.se

 


Göteborg 26-28 april 2019

Till schema Göteborg 26-28 april 2019 >

Lördag

18:00 : Tre Guidade Meditationer (Studio 5 Teatern)

Oavsett vilken yogaform du utövar handlar yoga i grunden om att lära sig att kontrollera sinnets tankevågor. Meditation som betyder att röra sig mot mitten är en träning i att balansera tankevågorna mot det som kallas "theta-frekvens". Forskningsstudier visar hur det här tillståndet ner på gennivå aktiverar kroppens självläkningsmekanismer likväl hur effektiv meditation är för att förbättra kognitiva funktioner som minne och inlärning likväl som sömnkvalité.

Meditation består av ett 20-tal övergripande huvudinriktningar och det finns utifrån dessa flera tusentals olika specifika meditationstekniker, som påverkar oss olika beroende på din konstitution, dina präglingar och hur ditt tillstånd är. I denna klass blir du guidad genom 3 olika meditationstekniker - fokusmeditation, andningsmeditation och mantrameditation.

 

Söndag

09:45 : Workshop - Andning (Studio 4 Foajé)

Pranayama - reglering av livsenergi - ett centralt begrepp i yogan. Detta är en workshop där vi går igenom andningens funktioner och effekter på olika plan, kliniskt, fysiologiskt och mentalt. Vi går igenom frågor som: Hur fungerar andningsreflexen? Vad är optimal andning? Hur håller jag andan på ”rätt” sätt? Vilka funktioner har näsandning? Har rytmen i andningen någon betydelse? Denna workshop har du oavsett vilken yogaform eller tradition du praktiserar nytta av för att ta med dig upplevelserna och fördjupa din förståelse och praktik.

 

13:45 : MediYoga - Andning (Studio 4 Foajé)

Andningen är den mest centrala funktionen i allt levande, den är kopplingen mellan sinne och kropp eller body-mind, den enda automatiska funktionen i kroppen som vi aktivt kan styra och påverka. Därigenom är den länken till nervsystemet likväl til energisystemet. MediYoga är en andningscentrerad yogaform vilket betyder att allt som görs utgår från andningen i syfte att knyta ihop sinnet och kroppen för att skapa balans och medvetenhet på alla plan.

Andningen är dörren till hjärtat och genom rätt träning av andningsreglering öppnas såväl sinne som hjärta för förlåtelse, kärlek och empati. Ett pass specifikt inriktat för balansering och optimering av andningsapparaten.