Presenters - Gothenburg April 16-18 2021


Anja Bergh

 

Anja Bergh, Gothenburg Sweden

Min styrka som yogalärare är min närvaro. I salen finns bara ni som yogar och eran rörelse är språket vi talar med varandra.

Jag är certifierad i Embodied Flow™ yoga som använder sig av de olika systemen vår kropp är byggd av för att finna oss själva genom det vi redan är, men kanske inte använt tidigare. Jag har funnit det vara ett sätt att över tid lära mig vad läkning verkligen är, vad acceptans och styrka och sårbarhet är. Alla goda ting att lära sig på denna livsresan. Och rörelse är ett av sätten att ta sig mot frihet i dig själv.

Du kan vänta dig dynamisk rörelse och utmaning för kroppen ibland, lugn ibland, förhoppningen alltid att röra dig på det mest avslappnande sättet som är tillgängligt just nu.

Jag är djupt intresserad av det som är underliggande allt vi vet om oss själva. Fascinerad av hur vi kan tona in till sinnet av ett system och uppleva oss själva på så många olika sätt. Min önskan är för upplevd frihet i allt vi är. Du börjar med yoga asana som du tror ska göra något visst för dig, vart resan tar oss går inte att veta när vi börjar. Det finns så mycket rikedom tillgängligt för var och en av oss bara i närvaron av det vi redan är och har. Vi ses!

www.anjabergh.com

Instagram @anja_bergh

 


Gothenburg April 16-18 2021

Go to program Gothenburg April 16-18 2021 >

Saturday

09:00 : NÄRA - en föreläsning om nervsystemet... (Thetre)

...neuroplasticitet och rörelse för att bygga om din hjärnas koppling till kroppen

‘IT IS FOR YOU WILD DREAMERS, WHO FEEL THE CALL OF YOUR OWN EARTHY BODY, TO LIVE HOLISTICALLY, TO LEAD AUTHENTICALLY, AND TO CONTRIBUTE FULLY IN THE TIME YOU HAVE’. – LAURA PAGE

Det finns en väldigt vacker naturlighet i vår kropps svar på världen. En enkelhet i rörelse fri från kultur men ändå poesi för den som rör sig. Trots vår kapacitet till det okomplicerade finner sig dom flesta av oss ändå komplicerade. Med otroligt enkla tekniker kan vi koppla om de banor vi mest cirkulerar i. Du måste vara redo att skifta genom minimala val som kan tyckas obetydliga men som ackumuleras och skapar de stora skiftet vi längtar efter. i denna föreläsningen delar Anja med sig av enkel med potent kunskap om vårt nervsystem och vad vi kan göra för att bygga kapaciteten att vara med oss själva som vi är genom enkel rörelse och närvaro. 

 

12:30 : Celler, vatten och spiraler (Studio 3 Small Room)

Den här klassen är för dig som vill experimentera med din perception av inre och yttre närvaro. Vi börjar med en enkel övning där alla i salen är med där vi formar oss som en cell :-D klassen fortsätter in i rörelse som leder till asana där vi rör oss från upplevelsen (verklig eller från din fantasi) av cellerna i kroppen, vattnet i kroppen och de spiraler och twistar som vatten tycker om att ta.

 

Sunday

17:30 : Allt det sköna (Studio 1 North)

I vår kropp och sinne finns en naturlig kapacitet för både det sköna och det svåra. Vårt nervsystem svarar snabbast på det som verkar hotfullt för vår överlevnads skull och i andra hand på det som är skönt och i välmående. Den här klassen är en introduktion i att lyssna på det som är välmående i din kropps fysik utan att banalisera eller undvika att annat också känns trångt eller svårt. Om vi har kontakt med det som är lättare i oss, kan vi med tid också möta det svårare mer ofta, som en skada eller gammal rest av ett minne som fastnat i musklerna tex. Vi börjar i det allra enklaste, rör det mot det som är enkelt och landar i asana som är ganska enkel den med. För att inte tappa bort allt det sköna! Vana eller nya yogisar välkomna!

 


Online Studio

Go to program Online Studio >

December 22 Anja Bergh

17:00 : Rörelse utan friktion (slide & glide) (Zoom)

Du vet den där glidiga, mjuka känslan när rörelsen flödar? Motsatsen till det torra låsta. Den ska vi utforska och röra oss ifrån i den här klassen. Även om vi kommer känna av det som inte flödar så kommer vi också kunna äntra delarna av oss som lever gott och frodigt. Vi behöver veta att vi är burna av underlaget, att jorden finns där under våra fötter, då kan vi släppa in och genom leder och glidytor i kroppen. Min egen känsla efter yoga & rörelseutforskning på det här sättet är en djup avslappning, jag har enkelt att dra gränser mig själv i rörelse och livet, och rent generellt har jag mer kontakt med mig själv och naturen omkring mig.

Behövs: yogamatta, ett glas med vatten