Presenters - Gothenburg April 16-18 2021


Pål Dobrin

Pål Dobrin, Gothenburg

När Pål Dobrin satt sin första 10-dagars tysta retreat i Kathmandu för nästan 25-år sedan väcktes en livslång kärlek till tystnaden och introspektionen. Idag efter omfattande studier av olika visdomstraditioner, psykologi och internationell kris- och konflikthantering är han en erfaren meditationslärare och ansvarig för Meditationslärarprogrammet CARE.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla.

Pål arbetar med att utveckla individer och organisationer utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet där personalens välmående och inre färdigheter kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling.

Pål har bl.a utvecklat The CARE-course  – Finding Joy at work through CARE (Compassion, Attention, Resilience and Emotion) för Chalmers och programmet FOKUS! för PwC.

Pål även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

www.meditationslararprogrammet.se

www.empaticus.se

Instagram @mediteramera

 


Gothenburg April 16-18 2021

Go to program Gothenburg April 16-18 2021 >

Saturday

12:30 : Conscious talks (Thetre)

Conscious talks på Yoga Games med Pål Dobrin som moderator ger utrymme åt de viktiga konversationerna. Du kan förvänta dig intressanta panelsamtal på tema yoga, meditation och mänsklig utveckling - med utvalda lärare i talk show format. Ett samtal på lördagen och ett på söndagen. En möjlighet för dig som vill lära dig mer om medvetenheten, filosofin, teknikerna, sinnet och hjärtat eller kanske bara vill lära känna dina favoritlärare lite bättre. I mån av tid så får deltagarna även ställa frågor. Vi utforskar likheter och skillnader mellan olika skolor och tillvägagångssätt på vägen mot ett uppvaknande. Exakt tema på samtalen och vilka lärare som deltar meddelas när det närmar sig. 

Samtalen hålls i den fina föreläsningssalen på hotellet och är kostnadsfria och behöver ej förbokas!

 

18:00 : CARE Meditation - Medvetenhet (Thetre)

Under denna meditation gör vi en resa genom våra sinnen och de fem domänerna av medvetenhet - för att landa i medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Pål ger dig en introduktion till själv-utforskande följt av en guidad meditation. Ett pass som passar både för de nyfikna och de lite mer erfarna.

 

Sunday

09:45 : CARE Meditation - Kärleksfylld (Thetre)

En klass tillägnad kärleken. Hur kan vi leva mer från hjärtat och inte fastna så mycket i de negativa tankarnas värld? I en värld som framställs som allt mer otrygg är kultiveringen av hjärtats förmågor ett konstruktivt sätt att skydda sig från lidande och motverka hatets krafter. I denna klass får vi både prova på övningar och ta del av teori som hjälper oss att bättre förstå kvalitéerna vi behöver utveckla för att kunna öppna våra hjärtan och vidga cirkeln av människor som ryms där.

 

11:30 : Conscious talks (Thetre)

Conscious talks på Yoga Games med Pål Dobrin som moderator ger utrymme åt de viktiga konversationerna. Du kan förvänta dig intressanta panelsamtal på tema yoga, meditation och mänsklig utveckling - med utvalda lärare i talk show format. Ett samtal på lördagen och ett på söndagen. En möjlighet för dig som vill lära dig mer om medvetenheten, filosofin, teknikerna, sinnet och hjärtat eller kanske bara vill lära känna dina favoritlärare lite bättre. I mån av tid så får deltagarna även ställa frågor. Vi utforskar likheter och skillnader mellan olika skolor och tillvägagångssätt på vägen mot ett uppvaknande. Exakt tema på samtalen och vilka lärare som deltar meddelas när det närmar sig. 

Samtalen hålls i den fina föreläsningssalen på hotellet och är kostnadsfria och behöver ej förbokas!

 


Malmö May, 28-30 2021

Go to program Malmö May, 28-30 2021 >

Saturday

12:30 : CARE Meditation - Medvetenhet (Studio 5)

Under denna meditation gör vi en resa genom våra sinnen och de fem domänerna av medvetenhet - för att landa i medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Pål ger dig en introduktion till själv-utforskande följt av en guidad meditation. Ett pass som passar både för de nyfikna och de lite mer erfarna.

 


Stockholm october 8-10, 2021

Go to program Stockholm october 8-10, 2021 >

Saturday

09:00 : CARE Meditation - Hjärtats förmågor (4 Riddarsalen )

Vägen till kärleksfullhet och medkänsla är mod. Mod att konfrontera, våga möta, tolerera och genomskåda rädslorna och lidandet vi alla förr eller senare ställs inför.

Framförallt så handlar utvecklandet av hjärtats förmågor om att val. Vem vill jag vara och hur vill jag verka i världen? Det utforskar vi tillsammans i denna kombinerade föreläsning och klass. Kärlek handlar inte om att vara självutplånande snäll och försöka vara andra till lags och den är inte behövande eller krävande.

Äkta kärlek kommer från ett hjärta så fullt av ömhet och värme att det svämmar över och strålar ut i världen omkring oss.

 

Sunday

11:30 : CARE Meditation - Tillbaka till ljuset (4 Riddarsalen )

Med utgångspunkt i medvetenhetsmodellen utforskar vi systematiskt de olika domänerna av vår upplevelse: Kroppslig, Mental, Emotionell, Social och Global medvetenhet. Vad helst som kan observeras kan inte vara jag. Jag måste vara det som observerar. Denna kombinerade föreläsning och meditation inkluderar både filosofi och praktik.