Presenters - Gothenburg October 23-25 2020


Pål Dobrin

Pål Dobrin, Gothenburg

När Pål Dobrin satt sin första 10-dagars tysta retreat i Kathmandu för nästan 25-år sedan väcktes en livslång kärlek till tystnaden och introspektionen. Idag efter omfattande studier av olika visdomstraditioner, psykologi och internationell kris- och konflikthantering är han en erfaren meditationslärare och ansvarig för Meditationslärarprogrammet CARE.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla.

Pål arbetar med att utveckla individer och organisationer utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet där personalens välmående och inre färdigheter kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling.

Pål har bl.a utvecklat The CARE-course  – Finding Joy at work through CARE (Compassion, Attention, Resilience and Emotion) för Chalmers och programmet FOKUS! för PwC.

Pål även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

www.meditationslararprogrammet.se

www.empaticus.se

Instagram @mediteramera

 


Gothenburg October 23-25 2020

Go to program Gothenburg October 23-25 2020 >

Saturday

12:30 : Conscious talks (Thetre)

Conscious talks på Yoga Games med Pål Dobrin som moderator ger utrymme åt de viktiga konversationerna. Du kan förvänta dig intressanta panelsamtal på tema yoga, meditation och mänsklig utveckling - med utvalda lärare i talk show format. Ett samtal på lördagen och ett på söndagen. En möjlighet för dig som vill lära dig mer om medvetenheten, filosofin, teknikerna, sinnet och hjärtat eller kanske bara vill lära känna dina favoritlärare lite bättre. I mån av tid så får deltagarna även ställa frågor. Vi utforskar likheter och skillnader mellan olika skolor och tillvägagångssätt på vägen mot ett uppvaknande. Exakt tema på samtalen och vilka lärare som deltar meddelas när det närmar sig. 

Samtalen hålls i den fina föreläsningssalen på hotellet och är kostnadsfria och behöver ej förbokas!

 

18:00 : CARE Meditation - Medvetenhet (Studio 3 Small Room)

Under denna meditation gör vi en resa genom våra sinnen och de fem domänerna av medvetenhet - för att landa i medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Pål ger dig en introduktion till själv-utforskande följt av en guidad meditation. Ett pass som passar både för de nyfikna och de lite mer erfarna.

 

Sunday

09:45 : CARE Meditation - Kärleksfylld (Thetre)

En klass tillägnad kärleken. Hur kan vi leva mer från hjärtat och inte fastna så mycket i de negativa tankarnas värld? I en värld som framställs som allt mer otrygg är kultiveringen av hjärtats förmågor ett konstruktivt sätt att skydda sig från lidande och motverka hatets krafter. I denna klass får vi både prova på övningar och ta del av teori som hjälper oss att bättre förstå kvalitéerna vi behöver utveckla för att kunna öppna våra hjärtan och vidga cirkeln av människor som ryms där.

 

11:30 : Conscious talks (Thetre)

Conscious talks på Yoga Games med Pål Dobrin som moderator ger utrymme åt de viktiga konversationerna. Du kan förvänta dig intressanta panelsamtal på tema yoga, meditation och mänsklig utveckling - med utvalda lärare i talk show format. Ett samtal på lördagen och ett på söndagen. En möjlighet för dig som vill lära dig mer om medvetenheten, filosofin, teknikerna, sinnet och hjärtat eller kanske bara vill lära känna dina favoritlärare lite bättre. I mån av tid så får deltagarna även ställa frågor. Vi utforskar likheter och skillnader mellan olika skolor och tillvägagångssätt på vägen mot ett uppvaknande. Exakt tema på samtalen och vilka lärare som deltar meddelas när det närmar sig. 

Samtalen hålls i den fina föreläsningssalen på hotellet och är kostnadsfria och behöver ej förbokas!