Presenters - Gothenburg April 16-18 2021


Pär Krutzén

Pär Krutzén

Pär Krutzén är huvudansvarig för MediYoga Institutet och MediYoga Sverige och leder den kontinuerliga utvecklingen av MediYoga som yogaform.

Pär var i unga år elitidrottande och förbytte karriären till affärslivet och blev tidigt chef. Med erfarenhet inom varumärkesutveckling, ledarskap och affärsutveckling samt internationellt certifierad coach blev han sjuk men hittade i yogan sin passion och mission i livet där han de senaste 12 åren hängett sig till yogan fullt ut och genom sina fördjupade kunskaper hjälpa sig själv och andra människor.

Hans erfarenhet av yoga sträcker sig över tusental yogapass, terapeutiskt arbete med enskilda klienter, föreläsningar på företag, och i hälso- och sjukvården, medverkan i flertalet kliniska  forskningsprojekt, uppstart av MediYoga Institutet  samt verkat som utbildningsansvarig där han utbildat hundratals instruktörer, lärare och terapeuter i MediYoga.

MediYoga är en terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning. En mjuk men kraftfull yogaform som passar alla.

Syftet och missionen är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform genom forskning och klinisk utvärdering för svensk frisk, hälso- och sjukvård. MediYoga Institutet verkar för att i hälso- och sjukvården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd. MediYoga är en Mind-Body Intervention som syftar till att stärka de salutogena resurserna och kroppens självläkning!

1997 medverkade MediYoga Institutet i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i de flesta vetenskapliga studier på yoga i Sverige. 2010 tog Danderyds Sjukhus det första steget att som första sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga om reguljär rehab till sina hjärtpatienter. Idag erbjuds MediYoga på mer än 263 sjukhus och vårdcentraler i Sverige

Instagram @parkrutzen

www.mediyoga.se

 


Gothenburg April 16-18 2021

Go to program Gothenburg April 16-18 2021 >

Sunday

11:30 : MediYoga - Klass (Studio 3 Small Room)

MediYogans mission är att genom forskning och klinisk utvärdering verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård och definieras som en Mind-Body-Intervention, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYoga utgår från recept av integrerade delar, andning, mentala tekniker, fysiska rörelser, avslappning och meditation som doseras utifrån klientens nivå. MediYoga verkar genom att stärka de läkande resurserna och odla de salutogena egenskaperna hos utövaren. Varmt välkommen!

 

15:45 : Pranayama (Thetre)

Pranayama - reglering av livsenergi - ett centralt begrepp i yogan. Detta är en workshop där vi går igenom andningens funktioner och effekter på olika plan, kliniskt, fysiologiskt och mentalt. Andningen är den mest centrala funktionen i allt levande, den är kopplingen mellan sinne och kropp eller body-mind, den enda automatiska funktionen i kroppen som vi aktivt kan styra och påverka. Därigenom är den länken till nervsystemet likväl till energisystemet. MediYoga är en andningscentrerad yogaform vilket betyder att allt som görs utgår från andningen i syfte att knyta ihop sinnet och kroppen för att skapa balans och medvetenhet på alla plan.  I denna workshop går vi igenom frågor som: Hur fungerar andningsreflexen? Vad är optimal andning? Hur håller jag andan på ”rätt” sätt? Vilka funktioner har näsandning? Har rytmen i andningen någon betydelse? Denna workshop har du oavsett vilken yogaform eller tradition du praktiserar nytta av för att ta med dig upplevelserna och fördjupa din förståelse och praktik.