Presenters - Malmö May, 28-30 2021


Stina G Dahan

Stina G Dahan, Malmö

Arbetar som fysioterapeut inom psykiatrin och i sitt eget företag EatMoveLive. Missionen är i båda fall att inspirera till att hitta hem igen, till sin kropp och börja ta väl hand om den oavsett om det handlar om stress, beroende eller andra icke hjälpsamma beteende.

Fokus är fysisk och mental hälsa. Är nördig när det kommer till kroppens resurser och hur den kan påverka mindet i hjälpsam riktning. Stina har en bakgrund inom gruppträning och utbildning sedan 30 år och de senaste 12 åren har ägnats åt fördjupning inom yoga, meditation/mindfulness, ACT och Self-compassion.

Arbetet inom psykiatrin har inspirerat till fördjupning inom traumaanpassad yoga och Somatic Experience.

 

www.eatmovelive.se

 

 


Malmö May, 28-30 2021

Go to program Malmö May, 28-30 2021 >

Saturday

14:30 : Jag har en kropp, jag är en kropp (Studio 5)

– en föreläsning om bottom up.

Vårt mind har fått högsta status i vår del av världen och kroppen får hänga på, ibland utan att ens bli tillfrågad. Ibland glöms till och med kroppen bort och det är den som bär på hela vår historia, något som talet (det kognitiva) inte kan komma åt. 

Välkommen till en föreläsning som höjer statusen på vår fantastiska kropp och då handlar det inte om utsidan utan om insidan. Inspireras i att förflytta dig från att betrakta till att uppleva. Få ökad förståelse i autonom och emotionell reglering och hur vi kan arbeta bottom up för att påverka vår psykiska hälsa. Yoga bl.a. är med visdom designad för att arbeta bottom up, en kroppsbaserad metod som ursprungligen bygger på beprövad erfarenhet och som idag får mycket stöd i forskning.

“Mind against body and the body will win”

 

Sunday

14:00 : Somatic yoga (Studio 5)

- Jag har en kropp vs jag är en kropp

Idag är kroppen allt mer paketerad och de spontana rörelserna bli färre i vår vardag, framför allt för oss vuxna. När vi väl ägnar oss åt rörelse så är den ofta styrd och koreograferad.

Kroppen har också ett språk men inte som mindet - ord och bilder utan fysiska förnimmelser och känslor. I denna klass inspireras vi till en närvarande, grundande och inkännande yoga, vi saktar ned och rör oss frigörande. Kroppen får tolka positionen på sitt sätt och gärna röra sig spontant och intuitivt långt bortom yttre alignment. Vi öppnar upp för inre alignment. Vi rör oss bottom up - från kroppen till vårt mind och det somatiska får tala…