Presenters - Malmö May, 28-30 2021


Sara Björs

 

Sara Björs, Malmö

Sara började yoga som tonåring, provade många olika yogaformer och föll för Ashtangan. Som 20-åring flyttade hon till Mysore, Indien, för att uppleva Ashtangans rötter, och hon blev en av de sista som fick praktisera med R. Sharath Jois under ett helt år. Genom inspiration ur yogan, i hur små justeringar i utövandet av asanas kan läka skador, utbildade sig Sara efter tiden i Mysore till fysioterapeut. Hon upplever att yogan och fysioterapin verkligen berikar varandra i båda riktningar. Sara fortsätter kontinuerligt att utbilda sig hos erfarna lärare inom Ashtanga, yogafilosofi, sanskrit, chanting och fördjupar sig nu även i medicinsk vetenskap på masternivå. Hon blev 2019 Auktoriserad vid KPJAYI/SYC i Mysore, Indien.

www.ashtangayogasara.com

 


Malmö May, 28-30 2021

Go to program Malmö May, 28-30 2021 >

Saturday

12:30 : Intro till Ashtanga (Studio 3)

Introduktion till Ashtanga yoga och dess filosofi. Förberedande andningsövningar och bandhas-övningar följt av ledd klass med solhälsningar, stående ställningar och nedvarvande ställningar, avslutande andningsövningar och avslappning.

 

18:00 : Skadeförebyggande yogapraktik (Studio 5)

- Låt yogan hjälpa, inte stjälpa

Skador är tyvärr relativt vanligt inom yogan, det positiva är att de flesta går att förebygga och undvika, och jag vill lära dig hur! Vi kommer att gå igenom grundläggande aspekter av anatomi för en hållbar yogapraktik genom livet. Fokus kommer att ligga på dynamisk yoga men innehållet går att applicera på de flesta yoga- och träningsformer.