Presenters - Malmö May, 28-30 2021


Wivi-Anne Nyberg

 

Wivi-Anne Nyberg, Helsingborg

Yogaläraren med passion för ett balanserat liv

Wivi-Anne har ett genuint intresse för människor och deras resa i livet alltid med hälsa och välmående i fokus.  Hennes egen resa in i yogans värld fick sin början när hon mitt i livet och med karriären som VD började känna värk i kroppen efter år med högt stresspåslag. Yogan fick henne att stanna upp, lyssna inåt och vara mer sann mot sig själv. Yogan bidrog även till att hennes smärta eliminerades. Därav blev yogan hennes stora passion och följeslagare. 

Wivi-Anne har därefter utbildat sig för en rad olika lärare inom yoga - i huvudsak inom Hatha och Anusara yoga. Efter att ha kompletterat sin palett av kunskap med utbildning inom ayurvedan, fann hon helheten i synergin mellan de båda uråldriga syskonlärorna - yoga och ayurveda. Utifrån detta har hon skapat Ayur Yoga, vilket är en yogaform där yogan och ayurvedan kombineras med syfte till att lära oss att leda oss själva utifrån vårt hjärta - oavsett om du är läraren på yogamattan längst fram eller yogin som följer guidningen. Att balanserat möta dig själv på mattan, i andetaget, med rörelsen och elementens karaktärsdrag som inslag. Ayur Yoga är också en internationellt certifierad yogalärarutbildning som Wivi-Anne är skaparen till.

Med sina dryga 15 år som yogalärare har Wivi-Anne vunnit stor popularitet genom sitt sätt att  undervisa som bygger på autencitet, värme och livsglädje med en välkomnande familjekänsla närvarande.

Wivi-Anne bor och lever i Helsingborg, där hon tillsammans med sin kollega skapat ett yogacenter som utöver yogan arbetar med HR och holistisk hälsa, HelhetsAkademin. 

 

www.helhetsakademin.se/teamet/WiviAnneNyberg/ 

Instagram: @wiviannenyberg

 


Malmö May, 28-30 2021

Go to program Malmö May, 28-30 2021 >

Sunday

09:45 : Ayurvedans visdom (Studio 5)

Vill du leva ditt liv i balans? Ta hjälp av Ayurvedans fantastiska visdom.

Balans på alla plan är en förutsättning för ett hälsosamt och välmående liv, säger den flertusenåriga visdomen Ayurveda som har sitt ursprung i Indien. Ayurvedan är den äldsta medicinska läran vi känner till. Den hämtar sin djupa kunskap från naturen och är lika lätt att tillägna sig i dag som för flera tusen år sedan.

Inom Ayurvedan utgår vi från de fem elementen luft, rymd/eter, eld, vatten och jord. Dessa element bär på ett antal egenskaper och karaktärsdrag som återfinns i oss människor, i naturen och i hela Universum. Varje individ har sin unika sammansättning/konstitution och utifrån denna har vi alla unika förutsättningar och behov.

Optimal hälsa uppnår vi när kropp, själ och sinne är i balans och i harmoni med varandra. Sjukdom uppkommer när balansen störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig, själslig eller en kombination av dessa.

Under denna föreläsning får du förståelse för de här sambanden, hur du kan avläsa när obalans uppstår och hur du med relativt enkla medel kan återställa balans och därmed ett högre välmående. Wivi-Anne ger dig konkreta, enkla råd som gör det möjligt för dig att föra in Ayurvedans komplexa visdom i din vardag.

 

16:00 : Frigör dig genom Ayur Yin (Studio 3)

I denna mjukt flödande Ayur yin yogaklass tar vi oss igenom områden i kroppen som ofta ansamlar stress och anspänning, närmare bestämt lever och gallblåsa. Dessa båda organ lagrar ofta känslor som ilska, frustration och aggression. Genom att stimulera de meridianer som försörjer levern och gallblåsan skapas en kraftfull dynamik. Genom att möta och utmana anspänningen, mjukna i den och vara närvarande i andetaget, frigörs energi vilket skapar en känsla av ökat flöde med en befriande lätthet som följd.