Presenters - Malmö May, 28-30 2021


Ulrika Liard Wedin

 

Ulrika Liard Wedin, Malmö

Ulrika driver yogastudion HoliBeYoga och onlinekursen HoliBeMe – Lev i din fulla kraft. HoliBe är en förkortning av Holistic Being, och det är just upplevelsen av att vara en hel varelse, där alla delar av dig får plats, som hon genom sina klasser, retreater och utbildningar önskar öppna upp för.

Ulrika är yoga- och meditationslärare utbildad i Sverige och Indien, doula samt lärare och medskapare på Infinite Yoga Malmö. Hon undervisar kundaliniyoga, gravidyoga, mamma-babyyoga, paryoga och yoga med fokus på känslomedvetenhet, och har grundat Infinite Holistic Mama gravidyogalärarutbildning tillsammans med Johanna Lindberg på Infinite Mama.

I onlinekursen HoliBeMe – Lev i din fulla kraft, bjuder hon in deltagarna till en tio veckors transformerande resa med yoga, meditation, känslomedvetenhet och redskap för holistisk hälsa.

Hon undervisar intuitivt med fokus på känslor, närvaro och energiflöden, och använder yogan som en möjlighet att öppna upp för ökad medvetenhet och transformation. Ulrika är också utbildad i förändringskommunikation och coachande kommunikation samt är Belly2Belly-facilitator in training. För Ulrika är kärlekens väg – bhakti – grundläggande och både den egna praktiken och klasserna genomsyras av det öppna hjärtats energi. Sin kraft och inspiration hämtar hon från naturen och från ashramet Gobind Sadan i New Delhi dit hon också arrangerar yoga- och meditationsresor.

 

www.holibeyoga.se

www.infiniteyoga.se

Instagram: @holibe_ulrika

Facebook: holibeulrika

 


Malmö May, 28-30 2021

Go to program Malmö May, 28-30 2021 >

Saturday

14:30 : Kundaliniyoga för känslomässig medvetenhet (Studio 3)

Välkommen till en yogaklass där du mjukt får öppna upp i höftområdet och sträcka ut och stärka ländryggen, samtidigt som du balanserar och ökar energin i kraftcentret vid naveln och stöttar matsmältningssystemet.

Många av oss har obalanser i höftområde som kan leda till olika former av smärta. Enligt det yogiska sättet att se på kroppen, inte bara som en fysisk kropp utan också som ett energisystem, kan även känslor som rädsla, sorg och skuld lagras i området runt höfterna och orsaka spänningar och smärta. Med hjälp av yogan kan vi få spänningarna att lätta och känslorna att komma upp till ytan och släppa taget, så att vi kan lämna yogamattan med en känsla av större lätthet och glädje.

I en längre savasana får du möjlighet till återhämtning och vila. Klassen avslutas sedan med en andningsmeditation som ger lugn och känslomässig balans.

 

Sunday

08:00 : Kroppen, känslorna och medvetenheten (Studio 5)

Hur ofta är du medveten om dina känslor? Och hur ser du på dem? Många av oss har fått lära oss att det är fel att känna för mycket och att vi ska dölja våra starka känslor. Det har skapat en rädsla för känslorna. I kombination med en brist på fungerande redskap för att möta och hantera våra känslor kan det leda till att vi antingen helt stänger av och stänger inne alla känslor eller att vi blir totalt övermannade av våra känslor och lever ut dem okontrollerat.

Känslor är inte farliga och de är egentligen vare sig bra eller dåliga. Men om vi försöker trycka undan en känsla kan det leda till att den stannar kvar i kroppen, fastnar som en stagnerad energi och långsiktigt kan det ge fysiska symptom i form av ohälsa och sjukdomar. Det vi behöver är fungerande redskap för att bli medveten om, och bättre förstå våra känslor, vad som orsakar dem och hur de får oss att agera.

I den här föreläsningen guidas du ner i din kropp till kontakt med de känslor som är närvarande i dig just i den här stunden. Du får lära dig skillnaden mellan att tänka på och analysera dina känslor uppe i huvud och att verkligen uppleva dem i din kropp. Du får också ta del av effektiva redskap för att öka din medvetenhet om både dina tankar och dina känslor, och en steg för steg-process som du kan använda när dina känslor blir intensiva.